RODO

Szanowni Kliencie, Kontrahencie

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), które

ma być stosowane od dnia 25 maja 2018 roku, w świetle wymogów przedmiotowego Rozporządzenia,

niniejszym informujemy:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest 4Vape SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Franciszka Klimczaka 15/U2 02-797, kontakt e-mail: sklep@4vape.pl, tel. 605684462 (opłata za połączenie zgodnie z posiadaną taryfą).

2. Celem zbierania danych jest przygotowywanie oraz realizacja zamówień oraz wystawanie faktur VAT.

3. Gromadzone przez 4Vape SP. Z O.O. dane obejmują w szczególności:

a. dane osobowe (np. imię, nazwisko, imiona rodziców, dane firmy)

b. dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny, adres e-mail)

c. dane identyfikacyjne (np. PESEL, NIP, REGON, KRS),

d. dane transakcyjne (np. szczegóły dotyczące płatności),

e. dane kontraktowe (np. szczegóły zawartych umów).

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umów. W

przypadku nie podania danych niemożliwym będzie wykonanie umowy.

5. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, znajdujących się w

posiadaniu ww. Administratora danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia

przetwarzania. Ponadto, każdemu przysługuje prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i

przenoszenia jego danych osobowych, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych

osobowych,

a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie oraz

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, a mianowicie Prezesa Urzędu Ochrony Danych

osobowych.

6. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 2 powyżej,

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wspierającym 4Vape SP. Z O.O. w

świadczeniu usług, które świadczą dla 4Vape SP. Z O.O. usługi księgowe, administracyjne, itp., a

także podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa np. organom władzy publicznej.

7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej

i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,

utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi

obowiązującymi przepisami.

Menu
Close
Cart
Close
Back
Account
Close